PONUKA SLUŽIEB

Kamenné múriky (suché, murované) a gabiony

Kameň ako praktický a estetický doplnok v záhrade

 Kamenné múriky (suché, murované) a gabiony

Kameň je prirodzenou súčasťou nášho prostredia. Vhodným použití pri tvorbe záhrady, dokáže pozitívne ovplyvniť celkový vzhľad okolia. Svojou rozmanitosťou a vlastnosťami nám ponúka široké možnosti využitia. 

Môže sa jednať o oporné steny, ploty, schodiská, ktoré sa konštruujú za pomoci betónu, alebo voľným kladením kameňa do sietí - gabióny. Menšie múriky, schodíky môžeme ukladať na sucho, len za pomoci zhutňovania zeminy. Tie sú vhodné pri riešení terénnych nerovností (kaskády), záhradných schodíšť a chodníčkov (kamenné nášľapy), alebo len ako estetický doplnok (vyvýšený kamenný záhon, kamenná obruba záhonov a pod.).