PONUKA SLUŽIEB

Zelené strechy – Strešné záhrady

Zelená strecha - Váš ekologický domov

Zelené strechy - Strešné záhrady

Zelené strechy sa postupom času u nás stávajú čoraz popularnejším prvkom priestoru kde bývame, kde pracujeme, relaxujeme alebo nakupujeme. Esteticky príjemne pôsobí zeleň, ktorá nemusí nevyhnutne rásť zo zeme po ktorej chodíme, ale je súčasťou terás, striech budov, či balkónov. 

Zelená strecha - vysoký ekologický prínos

Zelené strechy môžu byť ploché alebo šikmé. Taktiež sa delia na intenzívne (pochôdzne) alebo extenzívne (pohľadové a nízkoúdržbové). Intenzívne zelené strechy nám vedia plnohodnotne nahradiť záhradu alebo park. Často sa s nimi stretávame v obchodných domoch, kancelárskych budovách, kde nám slúžia ako priestor na relax alebo zábavu. Extenzívne zelené strechy vídať ako ekologické riešenie striech domov, garáží a iných stavieb. Sú bezúdržbové, resp. nízkoúdržbové a tvoria ich prevažne suchomilné rastliny, rozchodníky, trvalky a trávy. V závislosti na finančých možnostiach sa zákazníci môžu rozhodnúť pre výsadbu rastlín (prekrytie strechy po niekoľkých rokoch), alebo pre pokládku predpestovaných rozchodníkových kobercov (okamžitý efekt). Pri plánovaní a stavbe domu či objektu však musíme dbať na doržanie správneho technologického postupu. 

Výhody zelenej strechy sú:

  • vysoké termoizolačné vlastnosti 
  • pohlcovanie hluku z okolia
  • znižovanie prašnosti
  • znižovanie elektromagnetického žiarenia
  • protipožiarna ochrana
  • ekologický prínos