PONUKA SLUŽIEB

Terénne a stavebné úpravy

Terénne a stavebné úpravy

Terénne a stavebné úpravy zahŕňajú prvotnú činnosť pri začatí realizácie diela. Na základe schváleného harmonogramu začíname s úpravou terénu a prípravou pozemku pre ďalšie realizačné práce. Jednotlivé činnosti majú svojú postupnosť a sú naplánované tak, aby sa dodržiavala plynulosť realizácie. 

Pod týmito činnosťami rozumieme: výkopové práce, presuny hmôt a dopravy, odstraňovanie a premiestňovanie starej a nepotrebnej vegetácie, stavby múrikov (prírodných alebo murovaných) a gabiónov, chodníkov, základov pre jazierka, altánky a pod. Uvedené práce zabezpečujeme špeciálnymi mechanizmami alebo ručne.